Sektorët që mbulojmë

Hidrocentrale
dhe Fabrika

Sektorët me rëndësi të madhe kërkojnë një nivel shumë të lartë profesionalizmi. ARB Security u mundësua falë një stafi të gjerë dhe të trajnuar mirë, si dhe një flote moderne të marrë nën mbrojtje në sektorë të tillë si fabrikat, impiantet dhe hidrocentralet. Çdo objekt mund të sigurohet me roje ose patrulla. Ne e bëjmë të mundur përpara se të marrim objektin në ruajtje, të analizojmë rrezikun dhe të përcaktojmë pikat kryesore të ruajtjes.

Aktivitete Kulturore
dhe Panaire Kombëtare

Zgjedhja e parë nga aktivitete dhe evente të ndryshme kulturore. Sepse ne jemi profesionistë në punën që bëjmë, të përkushtuar dhe të pajisur me mjetet më moderne të sigurisë. Me më shumë se 700 punonjës, është arsyeja kryesore që ne ndërmarrim çdo lloj aktiviteti kulturor.

Ambasadat
dhe Institucioni i Parasë

Sektori bankar dhe ambasadat janë ata që kanë rëndësinë dhe vështirësinë më të madhe përsa i përket sigurisë. Falë flotës sonë moderne të mjeteve të blinduara, ne bëjmë të mundur transportin e vlerave monetare, duke i siguruar ato në çdo kohë. Stafi ynë, përveç faktit që është më i trajnuari në vend, është edhe më i përshtatshmi për ruajtjen e ambasadave të ndryshme.

Spitalet dhe kujdesi shëndetësor

Sektori i kujdesit shëndetësor, si spitalet apo qendrat e tjera të trajtimit, na kanë besuar sigurinë e ambienteve të tyre. Ne ofrojmë asistencë 24/7 për çdo mjedis, si nëpërmjet ruajtjes fizike ashtu edhe monitorimit. Profesionalizmi na karakterizon në çdo sektor, trajnimi i duhur është një proces shumë i rëndësishëm për ne dhe ne bëjmë të mundur përshtatjen me çdo kërkesë të klientëve tanë.

Udhëtim dhe Turizëm

Fshatrat turistikë, aeroportet dhe agjencitë turistike janë një tjetër sektor shumë i rëndësishëm në ruajtjen fizike të objekteve të tyre. Të pajisura me licencat më të rëndësishme në sektorin tonë dhe të vetmet në vend që kanë licencim ICoCA. Këto janë disa nga veçoritë që na bëjnë të suksesshëm në këtë sektor.

Qendër Biznesi dhe Supermarket

Ne asistojmë dhe patrullojmë ambientet e qendrave të biznesit dhe supermarketeve. Staf i përkushtuar 24/7 dhe i gatshëm për të ndërhyrë në çdo kohë. Asistencë me sistemet e monitorimit nga qendra e kontrollit.

Gati për të mbrojtur
asetet tuaja?

LE TË FLASIM

Jeni një klient
ekzistues?

KËRKONI MBËSHTETJE

Mësoni më shumë rreth
produkteve tona?

KONTAKTONI SHITJET