Sektorët që mbulojmë

Udhëtim dhe Turizëm
Fshatrat turistikë, aeroportet dhe agjencitë turistike janë një tjetër sektor shumë i rëndësishëm në ruajtjen fizike të objekteve të tyre.

Të pajisura me licencat më të rëndësishme në sektorin tonë dhe të vetmet në vend që kanë licencim ICoCA.
Këto janë disa nga veçoritë që na bëjnë të suksesshëm në këtë sektor.

Gati për të mbrojtur
asetet tuaja?

LE TË FLASIM

Jeni një klient
ekzistues?

KËRKONI MBËSHTETJE

Mësoni më shumë rreth
produkteve tona?

KONTAKTONI SHITJET