Sektorët që mbulojmë

Ambasadat dhe Institucioni i Parasë
Sektori bankar dhe ambasadat janë ata që kanë rëndësinë dhe vështirësinë më të madhe përsa i përket sigurisë.

Falë flotës sonë moderne të mjeteve të blinduara, ne bëjmë të mundur transportin e vlerave monetare, duke i siguruar ato në çdo kohë. Stafi ynë, përveç faktit që është më i trajnuari në vend, është edhe më i përshtatshmi për ruajtjen e ambasadave të ndryshme.

Gati për të mbrojtur
asetet tuaja?

LE TË FLASIM

Jeni një klient
ekzistues?

KËRKONI MBËSHTETJE

Mësoni më shumë rreth
produkteve tona?

KONTAKTONI SHITJET