Sektorët që mbulojmë

Hidrocentrale dhe Fabrika
Sektorët me rëndësi të madhe kërkojnë një nivel shumë të lartë profesionalizmi. ARB Security u mundësua falë një stafi të gjerë dhe të trajnuar mirë, si dhe një flote moderne të marrë nën mbrojtje në sektorë të tillë si fabrikat, impiantet dhe hidrocentralet.

Çdo objekt mund të sigurohet me roje ose patrulla. Ne e bëjmë të mundur përpara se të marrim objektin në siguri, të analizojmë rrezikun dhe të përcaktojmë pikat kyçe të sigurisë.

Gati për të mbrojtur
asetet tuaja?

LE TË FLASIM

Jeni një klient
ekzistues?

KËRKONI MBËSHTETJE

Mësoni më shumë rreth
produkteve tona?

KONTAKTONI SHITJET