Shërbimet tona

Sisteme GPS
Qëllimi kryesor i sistemeve GPS është të lejojë rikuperimin e mallrave të vjedhura dhe kapjen e kriminelëve që i vodhën. Përdorimi i Gjurmuesve të Aseteve GPS mund të ketë gjithashtu një efekt parandalues nëse kriminelët janë të vetëdijshëm se ambientet që ata synojnë të grabisin ose vjedhin po përdorin pajisje gjurmuese. Gjurmuesit e aseteve GPS zakonisht fshihen brenda artikujve që synojnë të gjurmojnë. Kur krimineli merr sendin, ai ose ajo merr gjithashtu pa dashje pajisjen gjurmuese.
Kur pajisja zhvendoset, ajo aktivizohet, duke shkaktuar që një mesazh alarmi të transmetohet në një qendër monitorimi dhe duke lejuar pozicionin e pajisjes të gjurmohen duke përdorur GPS. Gjurmuesit e aseteve GPS janë të disponueshëm në një sërë madhësish dhe formash të ndryshme, duke i lejuar ato të fshihen brenda një sërë llojesh të ndryshme mallrash.

Gati për të mbrojtur
asetet tuaja?

LE TË FLASIM

Jeni një klient
ekzistues?

KËRKONI MBËSHTETJE

Mësoni më shumë rreth
produkteve tona?

KONTAKTONI SHITJET